Shop Mobile More Submit  Join Login
[C.Zing] HPBD Latte - By Pomz by pomzwon01 [C.Zing] HPBD Latte - By Pomz by pomzwon01
HPBD :iconlattesweetz123: hiha
K biết ns gì luôn
S' đã lưu lại PSD và send qa note e r nhé ^^
Mặc dù biết des xấu mà vẫn biết đua đòi  *tuổithân*
Link HQ : i1.minus.com/ikegRkvvw6p8F.png
NGU CÁI TEXT NHẤT.....
Topaz hơi qá tay ( vì cái Render , ng.ta đã chạy topaz sẵn >< )

Credit :
suetics Yoo-YuHee
Add a Comment:
 
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Apr 11, 2014
mịn :3
Reply
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Apr 11, 2014  Student Interface Designer
>0<
Reply
:iconyoo-yuhee:
Yoo-YuHee Featured By Owner Apr 11, 2014
- rối m ạ =))
Reply
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Apr 11, 2014  Student Interface Designer
t toàn chèn png gép sẵn k á ><
Reply
:iconyoo-yuhee:
Yoo-YuHee Featured By Owner Apr 11, 2014
- >w<
Reply
:iconkangjunmina:
KangJunMiNa Featured By Owner Apr 11, 2014  Student Digital Artist
được cái mịn à
Reply
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Apr 11, 2014  Student Interface Designer
ồoooo vậy à >< tks đã chém = ]]
Reply
:iconkangjunmina:
KangJunMiNa Featured By Owner Apr 11, 2014  Student Digital Artist
uk
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 11, 2014
Image Size
527 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
140
Favourites
13 (who?)
Comments
8
Downloads
2
×